Ga direct naar productinformatie
 • Kroon-Oil Copper+Plus 600g - TopCarCleaners.nl
1 van 1

Kroon-Oil

Kroon-Oil Copper+Plus 600g

Normale prijs €21,71 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €21,71 EUR
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Hitte bestendige loodvrije montage pasta die metaalverbindingen welke bloot staan aan hoge temperaturen, water, chemicaliën, etc. tegen roesten of vreten beschermt.

Hazard Statements (CLP)

002 400
 • Waarschuwing
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.