Ga direct naar productinformatie
  • Alu-Teufel Velgenreiniger - Rood - 5000ml - TopCarCleaners.nl
1 van 1

Alu-Teufel

Alu-Teufel Velgenreiniger - Rood - 5000ml

Normale prijs €59,95 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €59,95 EUR
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.

PROFESSIONELE KWALITEIT

KRACHTIGE VELGENREINIGER
Aluminium-Duivel is een krachtige velgenreiniger die ontworpen is om extreem vuile wielen snel en effectief te reinigen. Lost het typische, hardnekkige vuil zoals ingebrand remstof, vliegroest en ander straatvuil van gelakte stalen en aluminium velgen op en verwijdert het op een betrouwbare en eenvoudige manier.

Aanvullende informatie:
Wij adviseren onze Alu-Duivel Speciaal voor nieuwe, gepolijste, gevoelige en meerdelige velgen. Voor het reinigen van het interieur van voertuigen adviseren wij onze Plastic-Duivel en onze Tugalin krachtige glasreiniger.

EC Ingrediëntenverklaring: < 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, kleurstoffenTOEPASSING: Reinig de velgen met een hogedrukreiniger en schoon water. Spuit Aluminium-Duivel gelijkmatig over de velgen (te beginnen met de voorwielen). Draai de velgen 180° (bijv. eerst het ventiel aan de onderkant, dan aan de bovenkant). Om er zeker van te zijn dat de wielen goed bedekt zijn, spuit u opnieuw met reiniger. Niet langer dan 1-2 minuten in laten werken! Spoel vervolgens de wielen grondig af met een sterke waterstraal/hogedrukreiniger, zodat er geen productresten achterblijven.

LET OP: 1. Controleer de compatibiliteit met de wielen voor gebruik. Aluminium-Duivel bevat zuur en is daarom niet geschikt voor ongelakte, herlakte, gepolijste, geanodiseerde, verchroomde, meerdelige of roestvrijstalen velgen. Raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant van de velg of het voertuig. 2. Test het product in geval van twijfel op een onopvallende plaats van de velg. 3. Gebruik het product niet in direct zonlicht. 4. Breng de reiniger niet aan op warme/hete velgen. 5. Laat het product niet opdrogen. 6. Spuit niet op plastic onderdelen (bedek die onderdelen eerst, indien nodig). 7. Aluminium-Duivel is niet geschikt voor tweewielers (bijv. motorfietsen). 8. De flacon altijd rechtop opslaan en vervoeren. 9. Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEVAAR!
Fosforzuur, zoutzuur. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Spoel de huid af met water/douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Daarna verder spoelen. BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. NIET braken. Bel onmiddellijk een vergiftigingencentrum / arts. Voor het verwijderen van de inhoud/flacon dient men zich te houden aan de regionale/nationale voorschriften.

 

Hazard Statements (CLP)

  • Waarschuwing
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
  •